Wie zijn wij

Reeds meer dan 30 jaar volgen wij op de voet alle gebeurtenissen met betrekking tot bouwgronden. Elke verandering inzake Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zonevreemde eigendommen, herziening gewestplannen, BPA’s, RUP’s, wetgeving, politiek, enz … wordt tot in de kleinste detail bijgehouden, zodat wij steeds kunnen inspelen op al deze wijzigingen.

De laatste jaren hebben we méér dan 1000 percelen bouwrijp gemaakt in de provincie Antwerpen.

In onze nieuwe kantoren te ‘s Gravenwezel, deden we belangrijke investeringen – met name in de informatica – die het mogelijk maken te allen tijde op een optimale wijze een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Toch blijft een “verkaveling” een dermate complexe materie, die enkel tot een goed einde kan gebracht worden door ononderbroken aan de projecten te werken, alle problemen en struikelblokken weg te nemen en dit in vele gevallen gedurende meerdere jaren intensief doorzetten. Een gunstig resultaat kan alleen op deze wijze bekomen worden.

Waar andere eigenaars of vennootschappen dienden te stoppen omdat zij geen verkaveling konden realiseren, slaagden wij erin de problemen zo te bewerken dat er uiteindelijk een oplossing kon gevonden worden.

Onze jarenlange ervaring komt méér dan eens goed van pas.

Wij staan steeds te uwer beschikking voor een eerste analyse van uw gronden, welke U zonder enige verplichting door ons kunt laten uitvoeren. Hierdoor zult U tenminste een antwoord krijgen op al uw vragen die tot op heden onbeantwoord bleven.

Ons aanbod

Onze vennootschap is momenteel volop bezig met de behandeling van nieuwe toekomstige verkavelingen in verschillende regio’s. Het opstarten van een verkoop gebeurt van zodra wij alle wettelijke toelatingen hebben bekomen.

Indien U op zoek bent naar een specifieke bouwgrond, kan U ondertussen uw gegevens achterlaten. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard. Van zodra er een nieuwe bouwgronden vergund worden, welke voldoen aan uw opgegeven criteria, zal U van ons een bericht ontvangen.

Vitamo nv

info@vitamo.be

T: 03 443 70 70 | Fax 03 443 70 75

Wijnegemsesteenweg 22 bus 1

B-2970 ‘s Gravenwezel (Schilde)